Blackmagic共1篇

DaVinci Resolve Studio v18.1.1.7 达芬奇视频调色剪辑软件

DaVinci Resolve Studio v18.1.1.7 达芬奇视频调色剪辑软件-胡萝卜周
DaVinci Resolve Studio 是Blackmagic Design旗下一款知名的影视后期处理软件,DaVinci Resolve Studio是一款在同一个软件工具中,将剪辑、调色、视觉特效、动态图形和音频后期制作融于一身的解...
胡萝卜周的头像-胡萝卜周胡萝卜周2022年12月14日 16:44
4821